FAQ


WAT TE DOEN BIJ SPORTONGEVAL?


Ben ik verzekerd?


Elke aangesloten speler waarvan het lidgeld is betaald, is vanaf de leeftijd van 5 jaar verzekerd voor de wedstrijden en trainingen ingericht of georganiseerd door de club van aansluiting. Ingeval van een ongeval dient de onderstaande procedure zonder fout nageleefd te worden. Voor elke ongevalsaangifte worden door de K.B.V.B. dossierkosten aangerekend. De K.B.V.B. betaalt de vergoedingen overeenkomstig de wettige barema’s. Alle eventuele supplementen boven dit barema zijn niet ten laste van de club. Alle inlichtingen m.b.t. de officiële barema’s kunnen bij het ziekenfonds bekomen worden. Een eventuele bijkomende verzekering kan bij een verzekeringsmaatschappij afgesloten worden.

Aangifte van een ongeval:

Je raakt gekwetst tijdens een wedstrijd of training:

1) Verwittig zo spoedig mogelijk de G.C. Angie Van Orshaegen via angie@ksk-wenduine.be met als onderwerp ONGEVAL.

2) Download het formulier ‘Aangifte van ongeval‘ hier (link hierboven).

3) Laat dit formulier invullen door de dokter. (voorkant)

4) De achterkant dien je zelf te vervolledigen, met uitzondering van aansluitingsnummer. Het stamnummer van KSK Wenduine is 01985. De tijd om het document te bezorgen aan de KBVB is beperkt. Niet volledig ingevuld = terug naar afzender.

5)De betrokken speler (of familielid) stuurt -na het nemen van een kopie voor eigen administratie- zelf het originele document op naar:
Kenneth Eetezonne - Liebaertstraat 15, 8420 Wenduine

Opgelet: Indien er kinesitherapie vereist is, dient dit door de dokter vermeld te worden op het ongevallenformulier.Om kinesitherapie te kunnen terugtrekken moet men minstens 15 dagen inactief zijn. Het aantalkine-beurten is beperkt tot 60 per ongeval.


Tijdens het genezingsproces:

1) Je betaalt alle rekeningen van de dokter, apotheker, kine.

2) 10 dagen na het indienen van het ongeval ontvangt de G.C. een ontvangstbewijs van devoetbalbond die hiermede bevestigt de aangifte te hebben ontvangen.

3) Je trainer bezorgt je het formulier dat vereist is voor de afschrijving van het ongeval.

4) Moeten er meer kine-beurten worden gevolgd dan opgegeven bij aangifte, dan moet je eendoktersattest bezorgen bij de GC.


U bent hersteld:

1) Je laat de dokter het afschrijvingsformulier invullen.

2) Je gaat met alle rekeningen i.v.m. geneeskundige verzorging naar de mutualiteit en vraag daar eenvolledig uittreksel van de rekening.

3) Indien je kine hebt gevolgd vraag je een gedetailleerde opgave van de behandelingen & data.

4) Bezorg alle vorige documenten volgens punt 5 bij “Aangifte ongeval” + rekeningnummer (van de ouders voor onze jeugdspelertjes).

5) Na enige tijd word je verwittigd en wordt het door de bond verschuldigd bedrag overgemaakt via de rekening.


Belangrijk

Het hervatten van trainingen of wedstrijden betekent automatisch het afsluiten van het ongevallendossier. Nadien gemaakte kosten komen niet in aanmerking voor tussenkomst van de verzekering!

De clubverzekering werkt met RIZIV-tarieven. Al wat door de mutualiteit niet erkend wordt, komt uiteraard niet in aanmerking voor tussenkomst van de verzekering.

Bij elke ongevallenaangifte is er een vrijstelling van € 9,30. Kwetsuren opgelopen buiten de voetbalmanifestatie komen uiteraard niet in aanmerking voor een tussenkomst van de verzekering.

Heb je nog vragen ?

Stel ze dan aan onze gerechtigd-correspondent, Angie Van Orshaegen via angie.van.orshaegen@gmail.com met als onderwerp ONGEVAL.